Çevre Politikamız

Büyük Çamlıca Peyzaj;
“Çevrenin geçmişimizden kalan miras değil, ancak ve ancak gelecek nesillere bırakmak zorunda olduğumuz bir emanet” anlayışını göz ardı etmeden,

Çalışanlarını ve iş ortaklarını çevreye ve çevre kirliliğine karşı duyarlı olma konusunda bilinçlendirmek.
Doğal kaynakları korumak ve mevcut enerjilerin verimli kullanılmasını sağlamak.
Atıkları azaltacak tedbirleri almak, geri dönüşümle atıkların tekrardan kullanılabilmesine yönelmek.
Çevre ve çevre kirliliği ile ilgili mevzuatları takip etmek, bunlara uymak.

ilkelerini de benimseyerek Çevre Yönetim Sistemi’nin hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.